Agnieszka Rokicka Psycholog, psychoterapeuta. Nauczyciel stażysta

Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła także część teoretyczną Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

Aktualnie jest w trakcie szkolenia w Parent Infant Psychotherapy School (Szkoły Psychoterapii Relacji Rodzic – Dziecko) w Londynie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Fundacji Sto Pociech,  Klubie Terapeutycznym dla Dzieci z Problemami Emocjonalnymi i Ich Rodziców przy Ośrodku Badań i Usług Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Domie Świętego Marcina de Porres dla Dzieci ulicy, Ośrodku Wczesnej Interwencji Pilicka, a także w ramach stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Jest członkiem World Association for Infant Mental Health (Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci).

W Poradni zajmuje się opieką nad przedszkolami. Udziela konsultacji rodzicielskich, a także prowadzi terapię małych dzieci (od 0- 5 r. ż.) i ich rodzin. 

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

Ostania aktualizacja: 6 sierpnia 2021 14:25