Agnieszka Prostko Psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Studium Psychoterapii Analitycznej rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jestem członkiem nadzwyczajnym tego Towarzystwa. Ukończyła szkolenie z podstaw psychoterapii dzieci i młodzieży w Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Posiada prawie dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami m.in. w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły, poradnia psychologiczno-pedagogiczna) oraz Poradni Zdrowia Psychicznego.

W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz psychoterapią dzieci i młodzieży. Udziela konsultacji dla rodziców, prowadzi warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców rozwijające ich kompetencje wychowawcze.

Pracuje pod stałą superwizją.

Ostania aktualizacja: 15 kwietnia 2020 11:38