Organizacja Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 od 04.05.2020 r.

Organizacja Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 od 04.05.2020 r.

Szanowni Państwo zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 04.05.2020 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 zostały przywrócone  spotkania bezpośrednie niezbędne  do diagnozy w celu wydania pilnych orzeczeń i opinii.

SEKTERARIAT PORADNI

Od 11 maja sekretariat będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00.

Kontakt: ppp4@edu.um.warszawa.pl lub tel. 22 810 20 29.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników w Poradni obowiązują procedury bezpieczeństwa dotyczące rodziców dzieci i pracowników opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych GIS. Będziecie Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety dotyczącej aktualnego stanu zdrowia oraz  zobowiązani do zdezynfekowania rąk, a następnie o włożenia czystych jednorazowych rękawiczek, jak również noszenia maseczek. W celu uniknięcia zarażenia COVID-19 prosimy o wyposażenie podopiecznych w przybory do pisania (długopis, ołówek, młodsze dzieci także w kredki). Szczegółowe procedury bezpieczeństwa w związku z epidemią znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Procedury.

Terminy diagnoz, konsultacji i terapii będziemy z Państwem ustalać indywidualnie. W pierwszej kolejności odbędą się badania niezębne do wydania orzeczeń i pilnych opinii. Pierwszeństwo mają osoby, których wizyty zostały odwołane w związku z epidemią. W następnej kolejności będziemy umawiać bieżące zgłoszenia. Zapisy ruszą po 29 maja.

Posiedzenia ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH odbywają się w poniedziałki. Wnioski wraz z pełną dokumentacją rozpatrywane są na bieżąco.

Wszystkie pozostałe zadania poradni są nadal realizowane zdalnie. Trwają zajęcia terapeutyczne, konsultacje specjalistyczne, WWRD, szkolenia, grupa psychoterapeutyczna online i inne. W celu skontaktowania się ze specjalistami poradni prosimy o kontakt mailowy.

Sprawy, które nie wymagają kontaktu bezpośredniego, dotyczące umówienia się na wizytę, omówienia wyników diagnozy, porady lub konsultacji prosimy w miarę możliwości ustalać telefonicznie lub mailowo.

W Poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, co do swojego stanu zdrowia lub stanu zdrowia dziecka zostańcie w domu. Decyzję o przyjściu do Poradni podejmują rodzice/opiekunowie prawni dziecka/ucznia.

Ostania aktualizacja: 8 maja 2020 12:57